207 S Main St
Plevna, KS 67568

$39,000

  • 3 beds
  • 1 baths
  • 960 sqft