K-2 Hwy
Anthony, KS 67003

$0

 • 157 acres
 • Rural

K-2 Hwy
Anthony, KS 67003

$0

 • 150 acres
 • Rural

SW 10 Rd
Anthony, KS 67003

$0

 • 240 acres
 • Rural
603614
0

503 E Main St
Anthony, KS 67003

$60,000

 • 2 beds
 • 2 baths
 • 1296 sqft
603256
0

419 E Main St
Anthony, KS 67003

$68,000

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 1310 sqft

119,121,123,125 W Main St
Anthony, KS 67003

$320,000

 • For Sale
 • 7750 sqft
602906
0

312 E Main
Anthony, KS 67003

$65,000

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 1440 sqft
602892
0

536 S Anthony
Anthony, KS 67003

$42,000

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 768 sqft
602688
0

124 N Fifth Ave
Anthony, KS 67003

$135,000

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 2444 sqft
602342
0

609 N Anthony
Anthony, KS 67003

$74,900

 • 4 beds
 • 1 baths
 • 1760 sqft

0000 N Massachusetts Ave
Anthony, KS 67003

$6,000

 • 0.49 acres
 • Single Family
599462
0

424 N Bluff Ave
Anthony, KS 67003

$87,500

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 2935 sqft
598843
0

424 N Massachusetts Ave
Anthony, KS 67003

$69,000

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 2096 sqft
598789
0

524 E Main St
Anthony, KS 67003

$70,000

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 2020 sqft
598735
0

437 N Massachusetts Ave
Anthony, KS 67003

$12,000

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 768 sqft

321 S Massachusetts
Anthony, KS 67003

$72,500

 • For Sale
 • 3320 sqft

124 S Vermont Ave
Anthony, KS 67003

$189,000

 • For Sale
 • 3072 sqft

SW 70 Rd
Anthony, KS 67003

$344,400

 • 114.8 acres
 • Agriculture

SE 90
Anthony, KS 67003

$2,616,120

 • 1453.4 acres
 • Agriculture
590110
0

320 Wheat Lane
Anthony, KS 67003

$62,500

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1232 sqft