604335
0

2601 E Charleston Dr
Park City, KS 67219

$180,000

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 1958 sqft
605300
0

8856 N Saddlebrook Ct
Park City, KS 67147

$276,000

 • 5 beds
 • 3 baths
 • 2575 sqft
605299
0

604 E Sprucewood
Park City, KS 67147

$264,900

 • 5 beds
 • 3 baths
 • 2527 sqft
605297
0

6916-6918 N Hydraulic Ave
Park City, KS 67219

$1,295

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1224 sqft
605296
0

1721-1723 E 69th
Park City, KS 67219

$1,295

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1224 sqft
605256
0

5165 N Newton Cir
Park City, KS 67219

$389,000

 • 4 beds
 • 3 baths
 • 2348 sqft
605232
0

4628 N CHELTENHAM CT
Park City, KS 67219

$249,900

 • 5 beds
 • 3 baths
 • 2352 sqft

1717-1719 E 69th Ct
Park City, KS 67219

$305,000

 • 2 units
 • 2400 sqft
605047
0

1501 E Frontenac St
Park City, KS 67219

$144,900

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 1595 sqft
605029
0

6651 N Scottsville St
Park City, KS 67219

$149,950

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1684 sqft
605006
0

1601 E DENVER DR
Park City, KS 67219

$94,900

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 900 sqft
604999
0

6246 N West Park View
Park City, KS 67219

$115,000

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 960 sqft
604898
0

6531 N Upchurch
Park City, KS 67219

$170,000

 • 2 beds
 • 2 baths
 • 1125 sqft
604722
0

1422 E Cloverdale Dr
Park City, KS 67219

$82,500

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 900 sqft
604706
0

2007 E Highridge St
Park City, KS 67219

$329,000

 • 4 beds
 • 3 baths
 • 2900 sqft
604619
0

1215 E Bearhill Circle
Park City, KS 67147

$499,000

 • 5 beds
 • 3 baths
 • 4121 sqft
604567
0

2512 E EVANSTON CIR
Park City, KS 67219

$234,900

 • 4 beds
 • 3 baths
 • 1932 sqft
604536
0

6601 N Tarrytown St
Park City, KS 67219

$195,000

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 1861 sqft
604419
0

1731 E Beaumont St
Park City, KS 67219

$209,500

 • 3 beds
 • 4 baths
 • 2180 sqft
604365
0

1806 E FRONTENAC ST
Park City, KS 67219

$139,900

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 1240 sqft