123 Lakeview Lane
Sylvan Grove, KS 67481

$75,000

  • 3 acres
  • Single Family