589909
0

34 N Circle Dr
Mulvane, KS 67110-1007

$204,900

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 2059 sqft
589490
1

515 E Franklin Ave
Mulvane, KS 67110

$150,000

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 2076 sqft
589215
0

1416 N Fortner Rd
Peck, KS 67120

$287,000

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1359 sqft
589112
0

417 N 2nd Ave
Mulvane, KS 67110

$146,900

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 1490 sqft
589047
0

977 Cedar Brook Cir
Mulvane, KS 67110

$345,000

 • 4 beds
 • 3 baths
 • 2668 sqft
588207
0

115 W Collier
Mulvane, KS 67110

$219,500

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 2732 sqft
587975
0

1434 N Emerald Valley Dr
Mulvane, KS 67110

$264,150

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 2300 sqft
587839
0

845 E Opal Ct
Mulvane, KS 67110

$314,700

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 2300 sqft
581790
1

836 E Ruby Ct
Mulvane, KS 67110

$299,900

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 2110 sqft

0 143rd St E
Derby, KS 67037

$430,000

 • 80.75 acres
 • Agriculture

3000 N Summit St
Arkansas City, KS 67005

$50,000

 • 1.9 acres
 • Commercial

1430 N Emerald Valley Dr
Mulvane, KS 67110

$25,000

 • 0.23 acres
 • Single Family

1426 N Emerald Valley Dr
Mulvane, KS 67110

$25,000

 • 0.26 acres
 • Single Family

1422 N Emerald Valley Dr
Mulvane, KS 67110

$25,000

 • 0.26 acres
 • Single Family

1431 N Emerald Valley Dr
Mulvane, KS 67110

$25,000

 • 0.24 acres
 • Single Family

832 E Ruby Ct
Mulvane, KS 67110

$25,000

 • 0.23 acres
 • Single Family

835 E Ruby Ct
Mulvane, KS 67110

$33,000

 • 0.42 acres
 • Single Family

839 E Ruby Ct
Mulvane, KS 67110

$30,000

 • 0.27 acres
 • Single Family

843 E Ruby Ct
Mulvane, KS 67110

$30,000

 • 0.33 acres
 • Single Family