586680
0

209 S Kansas St
Oxford, KS 67119

$36,000

  • 2 beds
  • 1 baths
  • 992 sqft

600 W MAIN ST
Oxford, KS 67119

$149,000

  • 8 acres
  • Commercial

103 S Kansas St
Oxford, KS 67119

$25,000

  • 0.39 acres
  • Commercial