2721 N CURTIS CT.
Wichita, KS 67205

$45,000

  • 0.48 acres
  • Single Family