1001 W 17th St
Newton, KS 67117

$29,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1005 W 17th St
Newton, KS 67117

$29,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1009 W 17th St
Newton, KS 67117

$29,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1013 W 17th St
Newton, KS 67117

$29,900

  • 0.27 acres
  • Single Family