603861
0

122 N Main St
Eureka, KS 67045

$65,000

 • 3 beds
 • 3 baths
 • 4442 sqft
603855
0

77 Eureka Lake Rd
Eureka, KS 67045

$349,900

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 1344 sqft

122 N Main St
Eureka, KS 67045

$65,000

 • For Sale
 • 4442 sqft

206 E River St
Eureka, KS 67045

$60,000

 • For Rent
 • 1152 sqft
603156
0

2257 Lookout Point Rd
Fall River, KS 67047

$135,000

 • 2 beds
 • 2 baths
 • 825 sqft
602904
0

2465 46th St
Fall River, KS 67047

$79,900

 • 1 beds
 • 1 baths
 • 576 sqft
602421
0

606 N Maple St
Eureka, KS 67045

$8,000

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 864 sqft
602284
0

1059 State Highway 99
Eureka, KS 67045

$30,000

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 824 sqft
601412
0

232 Marriott Dr
Eureka, KS 67045

$67,500

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 962 sqft

905 E Vermont St
Eureka, KS 67045

$14,000

 • 0.52 acres
 • Mobile Homes
601187
0

1227 N Elm St
Eureka, KS 67045

$87,500

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 2046 sqft
600973
0

520 E River St
Eureka, KS 67045

$87,900

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 1364 sqft
600966
0

1502 N Poplar St
Eureka, KS 67045

$172,500

 • 3 beds
 • 2 baths
 • 2640 sqft
600047
0

115 S Greenwood
Eureka, KS 67045

$75,000

 • 4 beds
 • 2 baths
 • 2018 sqft
600046
0

713 N Greenwood
Eureka, KS 67045

$72,300

 • 2 beds
 • 1 baths
 • 1153 sqft
599693
0

801 E 6th St
Eureka, KS 67045

$69,900

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 1176 sqft
599055
0

1228 N Walnut
Eureka, KS 67045

$74,900

 • 3 beds
 • 1 baths
 • 960 sqft

80 Eureka Lake
Eureka, KS 67045

$59,500

 •  
 • Single Family